Pozvánka na zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre

napísal

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci Technickej fakulty SPU v Nitre, v mene Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre Vás pozývam na zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 11. 9. 2018 (utorok) o 10:00 h v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka).

Program zasadnutia:
1) Otvorenie
2) Predstavovanie kandidátov na dekana TF – kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia Programové tézy rozvoja Technickej fakulty SPU v Nitre na obdobie rokov 2018 – 2022
3) Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
4) Ukončenie zhromaždenia akademickej obce

Zasadnutie Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 sa uskutoční bezprostredne po ukončení zhromaždenia akademickej obce.

S pozdravom

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre

Späť