POZVÁNKA: Na odbornú prípravu bezpečnostných technikov

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre, Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky organizuje na základe oprávnenia vydaného v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.2 – Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Odborná príprava sa uskutoční

v priestoroch Technickej fakulty, v pavilóne Quatro (Q), cvičebňa MQ-12 v desiatich sústredeniach, v dňoch:

  • Sústredenie 04. – 05.10. 2019
  • Sústredenie 11. – 12.10. 2019
  • Sústredenie 18. – 19.10. 2019
  • Sústredenie 25. – 26.10. 2019
  • Sústredenie 08. – 09.11. 2019
  • Sústredenie 22. – 23.11. 2019
  • Sústredenie 29. – 30.11. 2019
  • Sústredenie 06. – 07.12. 2019
  • Sústredenie 13. – 14.12. 2019
  • Sústredenie 09. – 11.01. 2020

Záverečná skúška sa uskutočni      24.01.2020 o 8:00

Sústredenia sa uskutočnia v čase od 8:00 - 16:00.

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti a bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou.

POZVÁNKA PDF

Späť