Ponuku stáži vo firme ZF Slovakia

napísal

 

 

 

Postup pri uchádzaní sa o bakalársku/diplomovú prácu a stáž v ZF Slovakia, a.s.

Bakalárske a diplomové práce v ZF Slovakia, a.s.

V ZF Slovakia podporujeme študentov končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Zameriavame sa najmä na oblasti a témy, ktoré posúvajú vpred tak študentov ako aj nás. Spolupracujeme so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Zoznam aktuálne ponúkaných tém/ oblastí bakalárskych a diplomových prác s detailnými informáciami nájdete na www.zf.com/sk v časti Spolupráca s univerzitami v podsekcii Bakalárske a diplomové práce. Rovnako nájdete zoznam aj na vašej vysokej škole. Ak vás niektorá téma zaujala, kontaktujte nás e-mailom na studenti@zf.com zašlite nám váš životopis, motivačný list v rozsahu najviac ½ strany, v ktorom uveďte dôvod, prečo máte záujem o spracovanie vybranej témy najneskôr do 31.5.2016. V maily takisto uveďte tému, ktorú ste si vybrali. Vybraných študentov pozveme do našej spoločnosti na výberový pohovor a vybranému študentovi alebo študentke ponúkneme možnosť spracovania danej témy. V prípade, že naša spoločnosť neurčí presný názov témy, ponúkneme študentom len oblasť pre bakalársku/diplomovú prácu. Úlohou študenta je určiť názov témy, odsúhlasiť si názov témy s danou vysokou školou a následne s nami. Následne rovnako absolvuje pohovor, na základe ktorého sa rozhodneme, či vám spracovanie témy ponúkneme.

Stáže v ZF Slovakia, a.s.

Ak chcete získavať počas vysokoškolského štúdia prvé praktické skúsenosti, ponúkame vám počas letných mesiacov možnosť platenej stáže na oddeleniach našej spoločnosti. Zoznam aktuálne ponúkaných stáži s detailnými informáciami nájdete na www.zf.com/sk v časti Spolupráca s univerzitami v podsekcii Stáže. Rovnako nájdete zoznam aj na vašej vysokej škole. Postup pri uchádzaní sa o stáž v našej spoločnosti je nasledovný. Vyberte si stáž, zašlite nám do 31.5.2016 na e-mailovú adresu studenti@zf.com váš životopis a motivačný list v rozsahu najviac ½ strany, kde nám vysvetlite a prečo ste si vybrali práve danú tému. Podobne ako pri bakalárskych a diplomových prácach, pozveme vybraných študentov do našej spoločnosti na výberový pohovor a vybranému študentovi alebo študentke ponúkneme absolvovanie stáže.

STÁŽE - popisy

Späť