Ponuka kurzov

napísal

Ústav konštruovania a strojárskych technológií v spolupráci s TÜV NORD Slovakia si Vám dovoľuje ponúknuť nasledovné kurzy:

 

Názov kurzu

Dátum konania

Odhadovaná cena na os. v *

A

Interný audítor systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018

22.-23.11.2021

180

B

Interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015

29.-30.11.2021

180

C

Interný audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia (SM BOZP) pri práci podľa normy ISO 45001:2018

06.-07.12.2021

180

 

Nadväzujúci kurz

 

 

D

Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 + ISO 19011:2018

13.-15.12.2021

345 (10 účastníkov)

395 (5 úč.)

  • * Suma je zatiaľ stanovená odhadom, cena sa upresní podľa počtu záujemcov o kurzy.
  • V prípade pandemickej situácie budú kurzy prebiehať dištančne cez MS Teams.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený pre študentov denného, kombinovaného aj externého štúdia ako budúcich pracovníkov organizácie, ktorí budú  audítormi ISM alebo SMK (aj pre automobilový priemysel), SEM a SM BOZP. Je vhodný aj pre pozíciu manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za  činnosti súvisiace  s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Odporúčané pre druhý a tretí stupeň štúdia, prípadne III. ročník prvého stupňa štúdia (ak nebudete pokračovať na inžinierske štúdium, tak aj študenti II. ročníka).

Čo Vám kurz prinesie?

Získate základný prehľad o problematike systému riadenia. Zoznámite sa so zásadami systémového riadenia v oblasti kvality, automobilového priemyslu, životného prostredia a BOZP. Naučíte sa pracovať s normami a podrobne sa zoznámite s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 16949. Zároveň Vám kurz pomôže zorientovať sa vo vzájomných väzbách týchto štandardov a ich praktickom uplatnení. Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje vykonávať interné audity.

Kurz Vám prinesie výrazne väčšie možnosti uplatnenia v praxi, o čom svedčia skúsenosti desiatok absolventov kurzov z predchádzajúceho obdobia. Platnosť certifikátu je 3 roky. Potom sa môžete za zvýhodnenú cenu preškoliť.

Ako sa prihlásiť?

Ak prejavíte záujem o tieto kurzy pošlite nám vyplnenú návratku na mailovú adresu: marian.bujna@uniag.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolať na telefónne číslo: 037/ 641 4762.

 

Ing. Marián Bujna, PhD., organizátor, Ústav konštruovania a strojárskych technológií

doc. Ing. Martin Kotus, PhD., vedúci Ústavu konštruovania a strojárskych technológií

 

Ísť späť