Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky

napísal

 

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21. marca 2022 v Kongresovom centre SPU v Nitre prednesie habilitačnú prednášku a bude obhajovať habilitačnú prácu:

Ing. Marián Bujna, PhD.

 

 

 

Ísť späť