Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

napísal

 

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác:

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Dušana Marka - 21. júna 2022 (utorok) o 8:30 h - link na pripojenie

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Dočkalika - 21. júna 2022 (utorok) o 9:30 h - link na pripojenie

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána Kiševa - 21. júna 2022 (utorok) o 10:15 h - link na pripojenie

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Olivera Bartíka - 21. júna 2022 (utorok) o 11:15 h - link na pripojenie

 

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Patrície Feriancovej - 22. júna 2022 (streda) o 9:30 h - link na pripojenie

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Romany Janouškovej - 22. júna 2022 (streda) o 11:15 h - link na pripojenie

 

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Lilka - 29. júna 2022 (streda) o 10:00 h

 

Ísť späť