On-line Seminár Robotika.SK

napísal

 

Vladimír Cviklovič sa odborne špecializuje na výskum a vývoj v oblasti riadiacich systémov. Zameriava sa najmä na oblasť navigácie a riadenia v autonómnej mobilnej robotike čo sa pretavilo do realizácie autonómneho mobilného robota SaMoRob.

3. 11. 2021, 17:30-19:00, On-line, Seminár Robotika.SK (50. prednáška)

http://www.robotika.sk/mains.php

Ísť späť