Náhradný termín prijímacieho konania

napísal

Náhradný termín prijímacieho konania pre externú formu doktorandského štúdia ak. rok 2017/2018

Oznamujeme záujemcomo externú formu doktorandského štúdia, že bol schválený náhradný termín prijímacieho konania, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2017 (utorok) o 8.00 h v zasadacej miestnosti Dekanátu TF SPU v Nitre (1. poschodie).

Prihlášky na externú formu doktorandského štúdia je možné podať do: 25. 8. 2017.

Kontaktná adresa:

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
TECHNICKÁ FAKULTA
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra
tel.: 037/641 5589 e-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk

Späť