Inaugurácia nového Spravodajca projektu TOOLS4CAP

napísal

Po prázdninách Vás pozývame ponoriť sa do prvého vydania Spravodajca Tools4CAP Newsletter | June 2023 (sendinblue.com) trošku netradičného výskumného projektu Home - TOOLS4CAP vďaka ktorému sme súčasťou medzinárodného tímu, ktorý pre DG AGRI (Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo) mapuje nástroje a metódy použité pri príprave prvej generácie národných Strategických plánov pre implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, aby sme sa lepšie pripravili na vypracovávanie novej generácie od roku 2025. Pomáhame tak Európskej komisii formulovať nové návrhy na ďalšie programové obdobie .

Preskúmajte naše prípadové štúdie, príležitosti aktívneho zapojenia sa a najbližšie plánované aktivity.

Ak nechcete premeškať ďalšie vydanie a zaujíma Vás téma tvorby Strategických plánov prihláste sa tu: Tools4CAP Newsletter subscription form (sibforms.com)

Tešíme sa na Vás!

Ísť späť