ICYS 2019 - XXI International Conference of Young Scientists

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre je organizátorom už 21. ročníka konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (ICYS 2019).  Konferencia sa koná pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Romana Gálika, PhD. a pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty. Uskutoční sa v dňoch 11. – 12. júna 2019 v Kongresovom centre A. Bernoláka SPU v Nitre.

Informácie o konferencii, prihlasovací formulár a pokyny pre autorov nájdete tu:

Termín pre zasielanie príspevkov do zborníka (Proceedings of the ICYS 2019) je predĺžený do 15. mája 2019

Ísť späť