Dotazník pre absolventov SPU v Nitre

napísal

 

Dotazník pre absolventov SPU v Nitre

Dostáva sa Vám do rúk dotazník, ktorého výsledky budú využité pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov na SPU v Nitre. Preto Vás prosíme o vyplnenie otázok v dotazníku, za ktoré Vám vopred ďakujeme. Vami poskytnuté údaje budú spracovávané anonymne a len na uvedený účel.

Ísť späť