CLAAS Foundation: Nové ocenenie pre doktorandov AgTEx Prize

napísal

Nadácia CLAAS zahájila výzvu na ocenenie doktorandov v oblasti poľnohospodárskej techniky s názvom The Agricultural Technology Excellence Doctoral Thesis Prize (AgTEx Prize) vo výške 5000 eur. Víťaz súťaže bude pozvaný aj na každoročnú prezentáciu ocenení v sídle spoločnosti CLAAS Foundation v nemeckom Harsewinkeli.
 

Ísť späť