AS TF sa jednomyseľne uzniesol na podpore Stanoviska RVŠ SR

napísal

 

Akademický senát TF sa na zasadnutí dňa 28. októbra 2021 jednomyseľne uzniesol na podpore Stanoviska RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy zo dňa 26. októbra 2021.

Ísť späť