2. Workshop k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek

napísal

Pozývame Vás na 2. Workshop k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek, ktorá sa formuje v rámci projektu PoliRural (www.polirural.eu). Workshop je súčasťou podujatia XI. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ktoré sa koná pri príležitosti Svetového dňa vidieckych žien (15. október) a Svetového dňa potravín (16. október).

Z dôvodu aktuálnych platných opatrení v súvislosti s COVID-19 ako aj s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených sa Workshop bude konať online.

Registrácia je nutná do 22.10.2020 cez link: https://forms.gle/Hu1g7W6FD58v1FL88.  

V rámci panelovej diskusie „Vidiek potrebuje podporu – diskutujme spoločne“ s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP), na stratégiu Z farmy na stôl (Farm to Fork)
a na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) vystúpia zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia, Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako iniciatívny a kontrolný orgán NR SR, Európska sieť vidieckeho rozvoja (ENRD) v Bruseli, Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF), Ministerstvo investícií, Predseda BBSK, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Organizátori workshopu sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p. a Mesto Nitra.

Viac informácií o projekte a workshope na www.polirural.eu a u prof. Ing. Zuzany Palkovej, PhD. (Zuzana.Palkova@uniag.sk) .

 

Pozvánka na 2. workshop 23.10.2020 (PDF)

Ísť späť