Štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike

napísal

Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku, a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Výška štipendia je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020. Nástup na stáž je od 1.2.2021, resp. novinkou je možnosť nástupu už od augusta 2020!

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

Dňa 1.4.2020 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky otázky. Vstup pre záujemcov je voľný.  

Bližšie informácie:
Webová stránka: http://dbu.de/2600.html
RNDr. Martin Labuda, PhD.
Email: labuda.martin@gmail.com
Mobil: +421 949 647 657

 

DBU POSTER

POZVÁNKA SEMINÁR

Späť