GRANTY

SMALL GRANT (malý grant)

 • Uzávierka: 1. marec,  1. jún, 1. september, 1. december
 • Podmienka: spolupráca minimálne troch krajín V4 (odporúča sa však, aby projekt zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4), projekt musí mať vyšehradský charakter a musí spadať do jednej z nasledujúcich kategórií: spolupráca v oblasti kultúry, veda a výskum, vzdelávanie, výmenné pobyty mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu
 • Malé granty sú vhodné aj na financovanie prípravných projektov pre väčšie granty
 • Doba trvania: menej ako 6 mesiacov
 • Hodnotiace obdobie: 50 pracovných dní
 • Maximálny príspevok z fondu: do 6.000 eur
 • Podiel fondu: 80% z celkových nákladov na projekt
 • Réžia: 15%

STANDARD GRANT (štandardný grant)

 • Uzávierka: 15. marec, 15. september
 • Podmienka: spolupráca minimálne troch krajín V4 (odporúča sa však, aby projekt zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4), projekt musí mať vyšehradský charakter a musí spadať do jednej z nasledujúcich kategórií: spolupráca v oblasti kultúry, veda a výskum, vzdelávanie, výmenné pobyty mládeže, cezhraničná spolupráca alebo podpora cestovného ruchu
 • Doba trvania: do 12 mesiacov
 • Hodnotiace obdobie: 60 pracovných dní
 • Minimálny príspevok fondu: 6.001 eur
 • Maximálny príspevok fondu: nie je obmedzený (v priemere cca 13.000 eur na projekt)
 • Podiel fondu: 80% z celkových nákladov na projekt
 • Réžia: 15%

STRATEGIC GRANT (strategický grant)

 • Uzávierka:  15. apríl
 • Podmienka: spolupráca všetkých krajín V4, projekt musí mať vyšehradský charakter a musí byť v súlade so strategickými prioritami daného roka
 • Doba trvania: 12–36 mesiacov
 • Hodnotiace obdobie: 50 pracovných dní
 • Maximálny príspevok fondu: nie je obmedzený (v priemere cca 40.000 eur na projekt)
 • Podiel fondu: 70% z celkových nákladov na projekt
 • Réžia: 15% + 7% hmotný/nehmotný majetok

VYSEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT (VUSG) (grant pre univerzity na vytvorenie študijných programov/predmetov)

 • Uzávierka: 10. november
 • Grant pre univerzity na vytvorenie predmetov alebo študijných programov, ktoré sa zameriavajú na špecifické fenomény krajín V4
 • Podmienka: na projekte sa musia zúčastniť každý semester (každý predmet/program) aspoň dvaja až traja hosťujúci lektori z dvoch rôznych krajín V4 (iné ako krajina žiadateľa), jazyk výučby nie je stanovený
 • Doba trvania: nie je stanovená
 • Hodnotiace obdobie: 60 pracovných dní
 • Príspevok fondu: 10.000–40.000 eur (v priemere 10.000 eur/predmet a 40.000 eur/študijný program)
 • Podiel fondu: 100%
 • Réžia: 15%