Komisie dekana TF SPU v Nitre

 

Pedagogická komisia

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. – predseda

e-mail: jan.kosiba@uniag.sk

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

e-mail: monika.bozikova@uniag.sk

doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.

e-mail: ivan.janosko@uniag.sk

doc. Ing. Marian Kučera, PhD.

e-mail: marian.kucera@uniag.sk

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk

Ing. František Adamovský, PhD.

e-mail: frantisek.adamovsky@uniag.sk

doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.

e-mail: jana.galambosova@uniag.sk

doc. Ing. Peter Čičo, CSc.

e-mail: peter.cico@uniag.sk

 

Rozvrhová komisia

Ing. Miroslava Papová

e-mail: miroslava.papova@uniag.sk

Ing. Božena Vitázková

e-mail: bozena.vitazkova@uniag.sk

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.

e-mail: olga.urbanovicova@uniag.sk

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

e-mail: milan.kadnar@uniag.sk

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

e-mail: viera.kazimirova@uniag.sk

Ing. Stanislav Paulovič, PhD.

e-mail: stanislav.paulovic@uniag.sk

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.

e-mail: daniela.kunecova@uniag.sk

Ing. Miroslav Prístavka, PhD.

e-mail: miroslav.pristavka@uniag.sk

Ing. Juraj Tulík, PhD.

e-mail: juraj.tulik@uniag.sk

 

Edičná komisia

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

e-mail: jan.kosiba@uniag.sk

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

e-mail: jan.jobbagy@uniag.sk

doc. Ing. Martin Kotus, PhD.

e-mail: martin.kotus@uniag.sk

doc. Ing. Marian Kučera, PhD.

e-mail: marian.kucera@uniag.sk

doc. Ing. Rudolf Abrahám, PhD.

e-mail: rudolf.abraham@uniag.sk

Ing. Milada Balková, PhD.

e-mail: milada.balkova@uniag.sk

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.

e-mail: peter.hlavac@uniag.sk

doc. Ing. Martin Olejár, PhD.

e-mail: martin.olejar@uniag.sk

 

Disciplinárna komisia

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. – predseda

e-mail: jan.kosiba@uniag.sk

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

e-mial: juraj.jablonicky@uniag.sk

Ing. Miroslav Prístavka, PhD.

e-mail: miroslav.pristavka@uniag.sk

Marek Melicher

e-mail: xmelicher@is.uniag.sk

Bc. Adam František Čudai

e-mail: xcudai@is.uniag.sk

Tímea Kluková

e-mail: tami99@azet.sk