Rozvrhová komisia

Ladislav Michálek

e-mail: ladislav.michalek@uniag.sk

Ing. Božena Vitázková

e-mail: bozena.vitazkova@uniag.sk

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.

e-mail: olga.urbanovicova@uniag.sk

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

e-mail: milan.kadnar@uniag.sk

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

e-mail: viera.kazimirova@uniag.sk

Ing. Stanislav Paulovič, PhD.

e-mail: stanislav.paulovic@uniag.sk

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.

e-mail: daniela.kunecova@uniag.sk

Ing. Miroslav Prístavka, PhD.

e-mail: miroslav.pristavka@uniag.sk

Ing. Juraj Tulík, PhD.

e-mail: juraj.tulik@uniag.sk