XLIX. Medzinárodná vedecká konferencia KOKA 2018

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 19. až 21. septembra sa konala v Nitrianskom Rudne XLIX. Medzinárodná vedecká konferencia českých a slovenských univerzít, katedier a inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom spaľovacích motorov. Konferenciu organizovala Katedra dopravy a manipulácie, Technickej fakulty, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za účasti odborných a vedeckých pracovníkov z pracovísk Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Liberci, Českého vysokého učení technického v Prahe, Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Vysokého učení technického v Brne, Mendelovej univerzity v Brne a Univerzity Novi Sad v Srbsku. Zároveň sa konferencie zúčastnili výskumný pracovníci zo spoločností Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav a Motorpal, a. s. Jihlava.

Späť