Ukrajinskí odborníci navrhujú aktívnu spoluprácu s SPU

napísal (počet komentárov: 0)

Na pracovnú návštevu Technickej fakulty SPU zavítal 14. novembra akademik prof. RNDr. Valerij Vasiljevič Adamčuk, riaditeľ Národného vedeckého centra „Inštitútu mechanizácie a elektrifikácie poľnohospodárstva“ Národnej akadémie poľnohospodárskych vied (NAPV) a akademik prof. RNDr. Vladimír Bulgakov, z Národnej poľnohospodárskej univerzity v Kyjeve. Vzácnych hostí v sprievode doc. Ing. Pavla Finduru, PhD., vedúceho Katedry strojov a výrobných systémov, na pôde SPU prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Ako sa vyjadril akademik V. Adamčuk, mali by záujem aktívne spolupracovať s TF SPU v oblasti elektrotechnológie, energetiky a pod., a zároveň navrhol sprostredkovať kontakty pre spoluprácu aj s ďalšími inštitútmi, ktoré sú v sieti NAPV, zaoberajúcimi sa problematikou vodných zdrojov, separačnej techniky, klimatických zmien atď.    Prof. V. Bulgakov prejavil záujem o aktívnu spoluprácu s TF v oblasti mechanizácie. Rozvíjať sa môže aj prostredníctvom mobilít doktorandov, tvorby spoločných vedeckých článkov a publikácií. Jednou z možností je podľa prof. Bulgakova napríklad aj vytvorenie na Ukrajine Centra SPU pre mechanizáciu.     

V ďalšej časti programu ukrajinskí hostia absolvovali stretnutia na TF, VPP v Oponiciach, kde si prezreli farmu a park mechanizácie.

zdroj: spu.sk/Renáta Chosraviová

Späť