Učíme na diaľku: Letný semester akademického roka 2019/2020

napísal (počet komentárov: 0)

Termín odovzdania bakalárskych prác je do 15.6.2020 a termín odovzdania diplomových prác je do 25.5.2020. Záverečné práce sa odovzdávajú len vložením do systému is.uniag.sk. Nie je potrebné ich odovzdávať v tlačenej forme.

Vzhľadom na schválené úpravy v harmonograme výučby v akademickom roku 2019/2020 uvádzame niekoľko dôležitých termínov.

Späť