Trenčiansky robotický deň 2016

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov s názvom Trenčiansky robotický deň 2016 sa konala v dňoch 20.4. -  21.4. 2016 v priestoroch Trenčianskeho výstaviska Expo Center. Prehliadku každoročne už 11. rok organizovala SOŠ Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a pod záštitami primátora mesta Trenčín, ako aj predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vyhlasovateľom súťaže je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavný cieľom bola popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi, ktorí mali možnosť ukázať svoje technické schopnosti i tvorivosť v tímovej robotickej súťaži 1. ročníka s názvom Robo RAVE. Súčasťou dvojdňového programu bola aj prezentácia univerzít technického zamerania v zastúpení jednotlivých fakúlt, ktoré účastníkom ponúkali informačný prehľad o súčasných trendoch v oblasti robotiky a techniky súvisiacej s danou oblasťou. Technická fakulta SPU v Nitre zaujala budúcich mladých výskumníkov a technikov reálnymi robotickými zariadeniami, s ktorými prišli do kontaktu a mohli tak získať skutočný pohľad na zložitú, ale v súčasnej dobe dôležitú problematiku. Neoddeliteľnou súčasťou bolo prezentovanie ponúkaných študijných programov, ako aj aktivít fakulty v oblasti výskumu medzi ktoré patrí robotika aplikovaná v poľnohospodárskych podmienkach. Nutné je spomenúť aj prítomnosť niektorých firiem, prezentujúcich produkty a najmodernejšie technické riešenia v oblasti robotiky. V neposlednom rade spoločnosti taktiež nezabudli ponúkať sortiment prostriedkov orientujúcich sa na podporu výučby technických predmetov na školách. Záver prehliadky Trenčianskeho robotického dňa patril odovzdávaniu hodnotných cien víťazom podľa súťažných kategórií.

Ing. Zuzana Csillagová, Ing. Lukáš Vacho

Späť