Technická fakulta sa prezentovala na strojárskom veľtrhu

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je zaraďovaný k najväčším a najvýznamnejším podujatiam svojho druhu u nás.  Už jeho 23. ročník sa konal v dňoch 24. – 27. mája 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Výstavisko Agrokomplex privítalo viac ako 405 vystavovateľov zastupujúcich zhruba  200 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Talianska, Švajčiarska, Belgicka a i zo zámoria.  Vystavovatelia orientovali prezentáciu na nové stroje, zariadenia, výrobky, samostatné technológie, ale i poradenskú činnosť. Zároveň ponúkali návštevníkom aj názorné ukážky chodu zariadení a výroby svojich výrobkov.

Samostatnou expozíciou sa na tomto významnom medzinárodnom podujatí predstavila už tradične i Technická fakulta. V rámci prezentácie sme poskytli návštevníkom informácie o novoakreditovaných študijných programoch, možnostiach štúdia vo všetkých troch stupňoch, o realizácií duálneho vzdelávania vo výrobných podnikoch a uplatnení absolventov v praxi. Konkrétne modely a zariadenia predstavili KSVB, KEAI a ODVS. Sprievodnú akciu formou medzinárodnej konferencie pod názvom „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“ zorganizovala KKST.

Expozíciu Technickej fakulty si v sprievode dekana fakulty Zdenka Tkáča a členov vedenia fakulty so záujmom prezreli významní predstavitelia Nitry a regiónu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás na veľtrhu v Nitre navštívili.

Späť