Technická fakulta sa prezentovala na Job Expo 2016

napísal (počet komentárov: 0)

Aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo veľtrh práce Job Expo 2016. V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre sa v dňoch 26. až 28. apríla 2016 konal už jeho 6. ročník v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016  a 24. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Aktuálnou témou prednášok a workshopov bola podpora odborného vzdelávania v kontexte s prezentáciou jeho duálnej formy prostredníctvom zamestnávateľov. Na najväčšom veľtrhu práce spolu s ďalšími takmer 200 vystavovateľmi zo Slovenska, ale i zahraničia, prezentovala svoje aktivity v oblasti hlavnej činnosti už tradične i Technická fakulta SPU v Nitre.

Späť