Technická fakulta privítala mladých vedcov

napísal (počet komentárov: 0)

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa na pôde Technickej fakulty pod odbornou garanciou dekana fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., konal už XVIII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie mladých. Organizátori privítali mladých vedcov z Technickej univerzity vo Zvolene, z České zemědělské univerzity v Praze a z Mendelovy univerzity v Brně, ktorí spolu s našimi doktorandmi prezentovali 19 prác zameraných na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárskej, lesníckej a potravinárskej výrobe, na marketing strojov a technických systémov, automatizáciu, robotizáciu, informatiku, energetiku, kvalitu a spoľahlivosť strojov a zariadení, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vplyv výrobných procesov na životné prostredie. Program konferencie umožnil účastníkom zoznámiť sa s vedeckovýskumnou činnosťou univerzít na medzinárodnej úrovni a poskytol priestor pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností.

Späť