Technická fakulta sa prezentovala na výstave Agrokomplex 2019

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch  22. 08. 2019 až 25. 08. 2019 lákal Agrokomplex už 46 krát svojich návštevníkov novinkami z oblasti poľnohospodárskej výroby, potravinárstva a chovu hospodárskych zvierat.

Možnosť participovať svojou účasťou na tomto prestížnom medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu využila i Technická fakulta SPU v Nitre. V rámci expozície SPU prezentovala univerzálny autonómny mobilný robot s určením pre podmienky poľnohospodárstva, vyvinutý na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre. Univerzálna platforma bola vyvinutá a vyrobená s cieľom testovať fúzie navigačných metód a vytvárať autokorekčné algoritmy, ktoré zvýšia presnosť, bezpečnosť prevádzky, znížia energetické nároky na pohon a autonómnych mobilných robotov v agrosektore.

Už tradične sa Technická fakulta prezentuje na tomto medzinárodnom podujatí i samostatnou expozíciou. Na výstavnej ploche pred pavilónom  M1propagovala svoje aktivity zamerané  na vzdelávaciu činnosť a úspechy dosiahnuté v spolupráci  s podnikateľskou praxou. Ako súčasť sprievodného programu nechýbali návštevníkmi veľmi obľúbené jazdy zručnosti
na traktore pod odborným dohľadom skúsených zamestnancov Oddelenia dopravnej výchovy. Zaujímavý program čakal i detských návštevníkov, ktorí si  v rámci akcie „Mladý vodič“ mohli za účasti inštruktorov vyskúšať  jazdu na motorkách a traktoroch.

Ísť späť