Technická fakulta – významný partner spoločnosti Muehlbauer Technologies, s.r.o.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 24.9.2018 navštívil kolektív pedagogických pracovníkov TF SPU v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD. spoločnosť Muehlbauer Technologies, s.r.o. v Nitre.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť výsledky vzájomnej spolupráce za akademický rok 2017/2018. Účastníci zhodne konštatovali, že uplynulý rok bol úspešný a vzájomná spolupráca má pre obidve strany veľký význam. Potešiteľná bola informácia, že absolventi Technickej fakulty sa úspešne uplatňujú v spoločnosti a 6 absolventov bolo za posledný akademický rok zamestnaných v spoločnosti na trvalý pracovný pomer. Zároveň partneri na stretnutí vytýčili ďalšie spoločné aktivity, ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2018/2019. Na záver stretnutia zástupcovia zo spoločnosti oboznámili pedagogických pracovníkov fakulty s aktuálne riešenými projektami vo firme a s ďalšou víziou vývoja spoločnosti.  

Späť