Technická fakulta otvorila svoje brány pre záujemcov o štúdium

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta otvorila 13.februára svoje brány pre záujemcov o štúdium. Návštevníci získali informácie o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, uplatnení absolventov, študentskom živote atď.

Celá organizácia bola rozdelená do dvoch časových termínov a za celý deň sa vystriedalo vyše tristo študentov stredných škôl. V rámci prehliadky laboratórií a učební získali základný prehľad o vyučovacom procese z oblasti diagnostiky vozidiel, riadiacich systémov, hydraulických systémov a výrobných technológií. Zároveň navštívili laboratóriá výpočtovej techniky, dojacej techniky, potravinárskej techniky a fyzikálne laboratóriá.

Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31.03.2020 a viac o našich odboroch a zameraní nájdu uchádzači o štúdium aj na webovej stránke www.studujtechniku.sk.

Späť