Stretnutie zástupcov FERIT, Muehlbauer Technologies, s.r.o. a TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre sa 25. septembra 2018 konala pracovná návšteva zástupcov Fakulty elektrotechniky, počítačových vied a informačných technológií (FERIT) z chorvátskej Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku a zástupcov spoločnosti Muehlbauer Technologies, s.r.o.

V úvodnom slove dekan TF SPU prof. Ing. Roman Gálik, PhD. privítal hostí z Chorvátskej republiky – Prof. Draga Žagara, dekana fakulty FERIT, Prof. Kruna Miličevića, prodekana pre spoluprácu s priemyslom, a Prof. Snježanu Rimac Drlje, prodekanku pre zahraničné vzťahy, ako aj zástupcov spoločnosti Muehlbauer Technologies, s.r.o., Bc. Ladislava Paškrtu, riaditeľa spoločnosti, a Mgr. Nikolu Gálovú, koordinátorku študentov VŠ.

Po úvodnom slove nasledovali prezentácie TF SPU, FERIT a spoločnosti Muehlbauer. Rozhovory predstaviteľov oboch fakúlt a spoločnosti Muehlbauer sa týkali prípravy spoločného kombinovaného štúdia s praxou, ktoré má byť jedným z výsledkov spolupráce. Prítomní sa dohodli na identifikácii hlavných oblastí spolupráce ako aj ďalších príležitostí.

Pracovnému stretnutiu na TF SPU predchádzalo stretnutie so zástupcom primátora Nitry, Ing. Martinom Nemkym.

Späť