Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

napísal (počet komentárov: 0)

V priestoroch zamestnaneckej jedálne študentského domova Antona Bernoláka sa 22.januára 2015 konalo stretnutie Vedenia Technickej fakulty SPU v Nitre a zástupcov odborovej organizácie s bývalými zamestnancami, dôchodcami.

Na úvod dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. vo svojom príhovore v krátkosti informoval o udalostiach, ktorými žila fakulta v predchádzajúcom roku, a o cieľoch a zámeroch na rok 2015. Nezabudlo sa ani na jubilantov. Kvetinovými darčekmi boli obdarovaní všetci, ktorí v roku 2014 oslávili významné životné výročie. Neformálne debaty pokračovali až do neskorého večera.

"Som veľmi rád, že sme sa takto v hojnom počte zišli a spoločne zaspomíname na roky strávené na Technickej fakulte. Dovoľte mi aby sme si pripili na zdravie, a aby sme sa o rok opäť takto stretli," dodal na záver príhovoru dekan fakulty.

Späť