Stretnutie s bývalými zamestnancami Technickej fakulty

napísal (počet komentárov: 0)

Piatok 22. január 2016 patril na Technickej fakulte milému stretnutiu s bývalými zamestnancami. Už niekoľko rokov ho organizuje vedenie fakulty v spolupráci s fakultným výborom odborovej organizácie. V úvode sa bývalým učiteľom, výskumným a technickým pracovníkom prihovoril dekan fakulty.

Stalo sa už tradíciou, že tým, ktorí oslávili v uplynulom roku okrúhle životné jubileum poďakoval za prácu vykonanú počas aktívneho života v prospech fakulty a do ďalších rokov im zaželal predovšetkým pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a porozumenie svojich najbližších a okolia. Minutou ticha naši seniori vzdali úctu i doc. Ing. Štefanovi Novákovi, CSc., ktorý nás v predchádzajúcom roku navždy opustil.

V ďalšej časti sa dekan vo svojom príhovore zmienil o najpodstatnejších udalostiach, ktorými žila fakulta v minulom roku. Poukázal i na jej súčasné postavenie v akademickom priestore, ekonomické možnosti a pripravované zámery. O podujatiach, ktoré plánuje pre seniorov univerzitná odborová organizácia, hovorila jej predsedníčka doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Zvyšok večera sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, spomienok a vzájomných rozhovorov s členmi vedenia a vedúcimi katedier. Pri malom občerstvení si bývali kolegovia pripomenuli chvíle dobré i tie horšie, ale i to čím žili uplynulý rok.
My im všetkým želáme pevné zdravie a tešíme sa na ich návštevy i počas tohto roku.

Späť