Rektorka Klaudia Halászová ocenila vynikajúcich študentov SPU

napísal (počet komentárov: 0)

Na stretnutí, ktoré sa konalo 21. novembra, si ocenenie a motivačné štipendium z rúk rektorky prevzalo 18 študentov za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, športovej a umeleckej činnosti. Každá fakulta nominovala na ocenenie troch študentov.

Rektorka K. Halászová vyzdvihla „angažovanie rôznymi smermi“ ocenených mladých ľudí a vyzvala ich, aby svoje myšlienky a plány, ktoré by mohli prispieť k ďalšiemu rozvoju univerzity a ich fakúlt, zdieľali spoločne s ďalšími aktívnymi študenti, pedagógmi a kompetentnými pracovníkmi. „Ste študentmi, ktorí  úspešne reprezentujú našu univerzitu cez vzdelávanie, vedu, výskum, šport, kultúru a ďalšie spektrum činností a aktivít, v ktorých ste vynikajúci. K tomuto vám úprimne blahoželám a prajem vám veľa ďalších úspechov,“ povedala rektorka.

Ocenenie získali títo študenti:

Z TECHNICKEJ FAKULTY:

Monika Hajdáková – 3. roč. Bc. štúdia v ŠP automobilová doprava. Je výbornou a aktívnou študentkou, pričom počas doterajšieho štúdia dosiahla vážený študijný priemer 1,50. Angažuje sa v študentskej samospráve a je členkou Akademického senátu TF.

Bc. Lea Hakszer – 1. roč. Ing. štúdia v ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách. Venuje sa voltížnemu jazdeniu. Medzi jej najväčšie domáce úspechy patria tituly z Majstrovstiev Slovenska, pričom striebornú medailu získala v roku 2016, 2019 a 2022. Zlatú medailu získala v r. 2020 a v r. 2021. Najväčšie zahraničné úspechy dosiahla na Majstrovstvách Maďarska (bronz v roku 2015, zlato v r. 2019 a striebro v r. 2022). Nemenej cenná je reprezentácia SR na Majstrovstvách Európy vo Francúzsku v r. 2016 a na Majstrovstvách sveta v Maďarsku v r. 2021.

Ing. Vladimír Madola –  3. roč. PhD. štúdia v ŠP riadiace systémy vo výrobnej technike. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá kvantifikáciou chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom, ktorej riešenie dopĺňa platformu Poľnohospodárstvo 4.0 o nové možnosti sledovania zvierat. Bol ocenený Zväzom vedeckotechnických spoločností za výnimočne kvalitnú diplomovú prácu. V rámci svojej vedeckej práce na doktorandskom stupni štúdia je spoluautorom dvoch článkov v zahraničných karentovaných časopisoch, štyroch publikovaných článkov vo vedeckých časopisoch, ktoré sú indexované v databáze WOS.

Celý článok na tomto linku

Ísť späť