Rektor ocenil osobnosti pedagogického a akademického života SPU

napísal (počet komentárov: 0)

Na návrh dekana TF prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. odovzdal Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre, ďakovné listy za mimoriadne  výsledky  dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vedeckovýskumnej činnosti a za reprezentáciu SPU doma i v zahraničí prof. Ing. Dušanovi Hrubému, PhD. a doc. Ing. Štefanovi Pogranovi, PhD.

Späť