Projekt BENEFIT pokračoval vedeckým podujatím v Prahe

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 19. – 23. 9. 2022 sa riešitelia projektu #BENEFIT „Posilnenie inovácií a výskumu presného poľnohospodárstva v Palestíne“ stretli v Prahe, aby diskutovali možnosti vedecko-výskumných aktivít a zamerania troch výskumných klastrov, ktoré vznikajú v rámci projektu BENEFIT. Okrem prínosných diskusií navštívili aj Českú zemědelskú univerzitu v Prahe a Smart eco-farmu Aquaponie, s.r.o, kde sa oboznámili s príkladmi najmodernejších poľnohospodárskych technológií a nových postupoch výučby a učenia sa.
 
  • Partneri si prezreli Laboratória na Katedre materiálov a strojárskej technológie s ukážkou unikátnej aplikácie smart dronov.
  • Okrem toho sa v prvý deň vedeckého stretnutia uskutočnili ďalšie tri prehliadky. Prvá bola v laboratóriách na Katedre poľnohospodárskej techniky, druhá v laboratóriu fyzikálnych a technologických vlastností poľnohospodárskych materiálov a tretia bola v laboratóriách na Katedre fyziky.
  • Stretnutie pokračovalo druhý deň na Smart eco-farme Aquaponie, s.r.o, kde si partneri prezreli výhody technológie aquaponie, ktorá využíva odpadovú vodu z chovu rýb ako hnojivo pre rastliny. Tento prístup umožňuje ušetriť až 90% čerstvej vody, dopestovať čerstvý lokálny poľnohospodársky produkt bez nutnosti akýchkoľvek chemických prísad.
  • Náš projekt BENEFIT „Posilnenie inovácií a výskumu presného poľnohospodárstva v Palestíne“ už priniesol prvé výsledky transferu najmodernejších poľnohospodárskych technológiách na palestínske univerzity ako aj implementáciu nových postupov výučby a učenia sa.
Pre viac informácií navštívte náš web👇

Ísť späť