Pripravujeme kurz Tribotechnik

napísal (počet komentárov: 0)

Odborný program Kurzu tribotechnik I je stanovený podľa normy ISO 18436-4 pre kvalifikačný stupeň I v rozsahu 24 hodín v priebehu 3 dní. Termín je máj prípadne jún 2016. Presný mesiac bude spresnený po konzultácii s prihlásenými záujemcami. Cena kurzu: 110 EUR. Prihlásiť sa môžete do 30. 4. 2016 u doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD, alebo na: radoslav.majdan@gmail.com.

Odborný program kurzu:

1. Stratégia údržby

2. Základy tribológie a tribotechniky

3. Teória mazania

4. Mazacie prostriedky, vlastnosti, hodnotenie a výber maziva

5. Mazacie služby

6. Skladovanie mazív

7. Vzorkovanie oleja

8. Monitorovanie stavu oleja, diagnostika a prognostika oleja

9. Monitorovanie a analýza častíc opotrebenia

10. Všeobecné odporúčania údržby

Viac informácii v prílohe

Späť