Predstavitelia Technickej fakulty navštívili spoločnosť MAHLE Behr Senica, s.r.o.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 5.4.2019 navštívili predstavitelia Technickej fakulty pod vedením prodekanov doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. a doc. Ing. Jána Kosibu, PhD. spoločnosť MAHLE Behr Senica, s.r.o.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie a rozšírenie vzájomnej spolupráce s uvedenou spoločnosť v oblastiach záverečných prác, ktoré už študenti vykonávajú, odborných prednášok a exkurzií. Spoločnosť odprezentovala vývojové a skúšobné R&B centrum, ktoré je momentálne vo výstavbe. Zároveň na stretnutí boli vytýčené aktivity, ktoré rozšíria resp. doplnia spoločné aktivity v oblasti pedagogického a vedecko-výskumného procesu.  

Späť