Informácie pre záujemcov o štúdium

napísal (počet komentárov: 0)

Vážení uchádzači o štúdium,
oznamujeme Vám, že termín zaslania prihlášok pre 2. kolo na štúdium bakalárskych študijných programov a termín podania prihlášok na inžinierske štúdium na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2015/2016 je do 26. júna 2015.

Späť