Pracovné stretnutie medzi Technickou fakultou a Kyjevskou národnou univerzitou technológií a dizajnu

napísal (počet komentárov: 0)

Na Technickej fakulte sa konalo stretnutie predstaviteľov našej fakulty s Kyiv National University of Technology and Design z Ukrajiny. Témou rokovania bolo nadviazanie spolupráce -  riešenie medzinárodných projektov a mobilít zamestnancov a študentov.

Za Technickú fakultu sa stretnutia zúčastnil doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a Ing. Katarína Kollárová, PhD. prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty. Ukrajinskú stranu zastupovali Liudmyla Ganushchak-Yefimenko, D.Sc, prorektorka pre výskum a inováciu, Elena Nifatova, D.Sc, vedúca výskumného oddelenia a Valeriіa Shcherbak, D.Sc.

Ísť späť