Poďakovanie zamestnancom fakulty, ktorí ku koncu roka odchádzajú do dôchodku

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie TF SPU v Nitre na čele s dekanom fakulty prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. sa dňa 15.12.2020 stretlo so zamestnancami fakulty, ktorí ku koncu roku končia pracovný pomer a odchádzajú do zaslúženého starobného dôchodku.

Ide o zamestnancov z Informačného a koordinačného centra výskumu – Ing. Mariána Daniša a p. Jozefa Mesároša. Počas neformálneho stretnutia im poďakoval za dlhoročnú vykonanú prácu v oblasti zabezpečovania výskumnej a lektorskej činnosti a odovzdal im ďakovný list. V priateľskej atmosfére spoločne s prodekanmi spomínali viaceré pracovné i osobné zážitky a skúsenosti nadobudnuté na pracovisku. Do nasledujúcich rokov im dekan fakulty zaželal predovšetkým dobré zdravie, veľa osobných úspechov a konštatoval, že určite budú príležitosti na ďalšie spoločné stretnutia.

Ísť späť