Partneri projektu AgriSafetyNet sa zúčastnili školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie rizík

napísal (počet komentárov: 0)

Kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa školenie realizovalo v hybridnej forme.
Počas podujatia mali partneri možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie rizík pre zamestnancov v poľnohospodárstve a navštívili farmu v Oponiciach, aby získali praktické skúsenosti.
 
Po absolvovaní školenia všetci partneri zorganizujú národné školenia pre expertov a poľnohospodárov s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia v poľnohospodárstve, pričom využijú poznatky získané počas školenia v Nitre.
Týmto spôsobom bude zabezpečený multiplikačný efekt projektu.
 

Ísť späť