Opustil nás doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

Opustil nás doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. 1958 - 2020          

V pondelok  14. 12. 2020 nás zastihla veľmi smutná správa. Nečakane nás opustil  Janko Žitňanský, náš blízky kolega a medzi študentami veľmi obľúbený pedagóg vo veku  nedožitých 62 rokov.

Docent Žitňanský sa narodil 26. 12. 1958 v Horných Obdokovciach.  V rokoch 1979 – 1982 pracoval v ZŤS Dubnica nad Váhom. V roku 1993 krátko pracoval vo firme Kompozitum.  Na Katedru kvality a strojárskych technológií TF nastúpil v roku 1994 ako technik pre vedu a výskum.

V roku 2000 ukončil štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre. Od roku 2003 bol preradený na miesto pedagogického pracovníka. V roku 2007 získal vedeckú hodnosť PhD. a v roku 2016 obhájil habilitačnú prácu a získal titul docent.

Počas svojho pôsobenia vyučoval viacero predmetov z oblasti strojárskych technológií, venoval sa výskumnej činnosti, záverečným prácam v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorandských študijných  programoch. Od roku 2018 bol členom AS TF SPU v Nitre.

Docent Žitňanský bol však pre mnohých známejší ako hudobník skupiny PROFIL. Na pódiu ožíval ako iný človek – zabávač, spevák.

Janko, ďakujeme za všetko a je nám cťou, že sme mohli spoznať tak úžasného človeka  s veľkým srdcom, pre nás kolegu, pre študentov obľúbeného a obetavého pedagóga a pre fanúšikov muzikanta a zabávača, akým si bol. Budeš stále medzi nami v našich srdciach.

 

Kolektív zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre

Ísť späť