Navšteva partnerskej univerzity v Kyjve

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 21. – 23. marca zamestnanci Technickej fakulty spolu s prorektorom pre strategický rozvoj doc. Lančaričom navštívili partnerskú univerzitu v Kyjve National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Cieľom bolo rozvinúť už začatú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Zástupcov z SPU prijal dekan fakulty dizajnu a strojárstva doc. Zynoviy Ruzhylo, ktorý prezentoval zameranie fakulty a predstavil jednotlivé katedry a laboratóriá. Následne sa rokovalo o možnostiach vzájomnej spolupráce, projektov a mobilít študentov a zamestnancov. Nasledovalo stretnutie s prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné aktivity prof. Vadymom Tkachukom.

Ďalším bodom programu bola návšteva Národnej akadémie poľnohospodárskych vied Ukrajiny v Kyjeve kde delegáciu z SPU privítal riaditeľ akadémie poľnohospodárskych vied akademik prof. Valeriy Adamchuk. Hostí informoval o poslaní a strategických zámeroch akadémie a vyjadril záujem o vytváranie príležitostí pre rozvoj spolupráce, ktorá je založená na dlhoročných dobrých vzťahoch.

Späť