Návšteva z Čeľabinskej oblasti Ruskej federácie

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 26.9.2018 navštívila Technickú fakultu delegácia podnikateľov z Čeľabinskej oblasti Ruskej federácie. Hostí v sprievode Mgr. Pavla Vakoša, vedúceho Kancelárie rektora UKF, privítal dekan TF SPU v Nitre, prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Vedúci katedier, prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD., predstavili Katedru strojov a výrobných biosystémov a Katedru dopravy a manipulácie a informovali o ich aktivitách. V rámci delegácie bola prítomná aj firma Minitraktor, ktorá sa zaoberá výrobou malotraktorov aj s vybavením na obrábanie pôdy. Účastníci stretnutia diskutovali o skúsenostiach pri využívaní techniky pri obrábaní pôdy a nových trendoch vo vývoji.

Späť