Motivačné štipendiá v priemernej výške 1000 € aj pre študentov TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

Dotácia sa poskytne tak, aby 15 % - ám študentov bolo možné v roku 2015 poskytnúť štipendium v priemernej výške 1000 € (Viac na tomto odkaze https://www.minedu.sk/).

Späť