Medzinárodná študentská vedecká konferencia - program

napísal (počet komentárov: 0)

"NAJNOVŠIE TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V STROJÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE"

"RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY"

Medzinárodná študentská vedecká konferencia.

 

 

 

 

Program konferencie:

21. 04. 2015

do 16:00 ubytovanie pozvaných hostí konferencie

od 17:00 stretnutie a spoločný program s vedením fakulty a spoločný program pre pozvaných hostí

22. 04. 2015

08:00 – 08:30 prezencia účastníkov konferencie

08:30 – 12:00 otvorenie konferencie poslucháreň CH a rokovanie v jednotlivých sekciách

12:30 – 13:00 vyhodnotenie konferencie a záver

Celý program je na tomto odkaze.

Späť