Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“.

O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 34 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Poľska (3 práce), z Maďarska (1 práca) a z ČR (3 práce). Najlepším študentom TF SPU v Nitre z každej sekcie bolo za úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnuté motivačné štipendium a okrem finančnej odmeny získali aj vecné dary od podnikov, ktorých zástupcovia boli členmi každej komisie: Ing. Juraj Drahňovský zo ZF Slovakia, a.s., Ing. Tomáš Kuna z Ematech s.r.o. a Ing. Anton Smutny z Muehlbauer Technologies, s.r.o.

Najlepšie práce študentov z iných univerzít boli ocenené diplomom. Všetky súťažné práce budú uverejnené v zborníku na CD disku, ktoré obdrží každý účastník konferencie.

Späť