Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 26 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ruskej federácie (1 práca) a z ČR (2 práce). 

Najlepším študentom TF SPU v Nitre z každej sekcie bolo za úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnuté motivačné štipendium a okrem finančnej odmeny získali aj vecné dary od podnikov, ktorých zástupcovia boli členmi každej komisie: Ing. Peter Nerád
z Aplitec, a.s., Ing. Jozef Macho z Müehlbauer Technologies, s.r.o. a Ing. Paulína Hangya zo ZF Slovakia, a.s. Tento rok venoval cenu za najlepšiu prácu aj Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), ktorú zastupoval doc. Ing. Milan Kováč, CSc. Zväz je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá navrhuje kandidátov na získanie titulu EUR ING. Získavajú ho absolventi tých fakúlt technických univerzít, ktoré sú akreditované vo FEANI. Technická fakulta SPU v Nitre je jednou z nich.   

Najlepšie práce študentov z iných univerzít boli ocenené diplomom. Všetky súťažné práce budú uverejnené v zborníku na CD disku, ktoré obdržal každý účastník konferencie.

 

SEKCIA „A“: VYUŽITIE TECHNIKY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V POTRAVINÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  1. DANČANIN, P.  –  JOBBÁGY,  J.:  REALIZÁCIA ODVODNENIA  NA  ZATRÁVNENOM  SVAHOVITOM TERÉNE
  2. PETROVIČOVÁ, M. –  FEHÉR, J.: PERMSELECTIVITY OF VARIOUS  CATIONS  THROUGH  ION  EXCHANGE MEMBRANES (FBP SPU v Nitre)
  3. KOVÁČIK, J.  –  KAŽIMÍROVÁ, V.:  VERIFIKÁCIA ZLOŽENIA  SUBSTRÁTU  NA  VÝROBU  BIOPLYNU

 

SEKCIA „B“: INFORMAČNÉ A RIADIACE SYSTÉMY VO VÝROBNEJ TECHNIKE

  1. MASÁR, –  CVIKLOVIČ, V.:  DIAĽKOVO  RIADENÁ ROBOTICKÁ KOSAČKA
  2. HORŇÁK, D. –  OLEJÁR, M.:  RIADENIE  MOBILNÉHO ROBOTA  PROSTREDNÍCTVOM  PLC
  3. SZABÓ, L. –  HOLÝ, P.  –  CVIKLOVIČ,  : MONITOROVANIE  PRIESTORU  POMOCOU MOBILNÉHO  ROBOTA

 

SEKCIA „C“: DOPRAVNÁ A MANIPULAČNÁ TECHNIKA

  1. CHOVANEC, P.  –  HUJO, Ľ.: NÁVRH ŠTVORKĹBOVÉHO MECHANIZMU PODKOPOVEJ LOPATY MINIRÝPADLA
  2. HRČKA, M.  –  JANOŠKO, I.:  HODNOTENIE  PROCESU ČISTENIA  SPEVNENÝCH  PLÔCH
  3. LEŠKO, N.  –  KRILEK, J.:  NÁVRH  ALTERNATÍVNEHO POHONU  ŠMYKOM  RIADENÉHO  NAKLADAČA LOCUST  L903  (TU vo Zvolene)

 

Cenu ZSVTS za najlepšiu prácu za obdobie 2017/2018 získal:

MASÁR  M.  –  CVIKLOVIČ  V.:  DIAĽKOVO  RIADENÁ ROBOTICKÁ KOSAČKA

Ísť späť