V Maďarsku sa konala Medzinárodná konferencia študentov mechatroniky a strojárstva

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 7. – 10. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Széchényi Istvána v Győri konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Na podujatí sa zúčastnili študenti z mnohých univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, kde ani tohto roku (už po šiestykrát) nesmela chýbať Technická fakulta SPU v Nitre.  

Pod vedením doc. Dr. Ing. Juraja Magu a Ing. Patrika Kósu Technickú fakultu reprezentovali Bc. Máté Mészáros, Bc. Bálint Szabó, Bc. Marián Šándor a Ing. Patrik Kósa bol pozvaný ako hosť a člen hodnotiacej poroty. Zúčastnených študentov si usporiadatelia spolu so zástupcami firiem pôsobiacich v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu rozdelili podľa ich študijného zamerania do skupín, ktorých úlohou bolo do konca konferencie vyriešiť zadaný problém, a v posledný deň toto riešenie aj odprezentovať. Hlavným cieľom konferencie sa tak stalo nielen upevnenie vzťahov medzi študentmi, ale aj rozvoj tímovej spolupráce pri objavovaní praktických riešení technických problémov. S hrdosťou môžeme konštatovať,  že študenti Technickej fakulty aj v tomto ročníku preukázali výborné vedomosti a praktickú pripravenosť, a zo súťaže si odniesli 1. miesto v sekcii Konštrukcia za najlepšie konštrukčné riešenie.

Študentom ďakujeme za reprezentáciu a želáme im do ďalšieho štúdia veľa úspechov.

Späť