Medzinárodné stretnutie partnerov projektu TESLA a návšteva z Palestinian Politechnic University

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 14. – 16. novembra 2019 sa na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre konalo ďalšie stretnutie projektu TESLA - Virtual Reality as an Innovative and Immersive Learning Tools for HEIs in Palestine. Projekt je riešený v rámci programu Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Projektové tímy 4 palestínskych a troch európskych univerzít zhodnotili uplynulé obdobie projektu, ktoré bolo zamerané na budovanie kapacít v oblasti virtuálnej reality a 3D technológií a implementáciu získaných poznatkov do vzdelávacieho procesu na palestínskych univerzitách a naplánovali záverečné aktivity projektu. Tieto budú zamerané predovšetkým na pilotné overovanie a vybudovanie inkubátora pre podporu implementácie 3D technológií a virtuálnej reality do vzdelávania.

V závere stretnutia partneri navštívili Biofarmu Charolais v obci Podkylava, kde získali cenné informácie o úspešnom rodinnom podnikaní na vidieku.

Dňa 20. novembra 2019 navštívil Katedru elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre dekan Stavebnej fakulty PPU v Hebrone Dr. Nafeth Nasereddin. S pracovníkmi katedry prediskutovali možnosti spolupráce v oblasti výrobných technológií, informatiky a robotiky ako aj v oblasti spoločných vedecko-výskumných aktivít a projektov.

Späť