Kariérny deň na Technickej fakulte SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

V priestoroch posluchárne „CH“ sa 25. 3. 2015 uskutočnil Kariérny deň na TF SPU v Nitre. Podujatie za účasti pozvaných firiem Muehlbauer Technologies s.r.o., MATADOR Automotive Vráble a.s. a ZF Slovakia, a.s. otvoril dekan TF prof. Tkáč. Vo svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce s praxou a vytvorenie obojstranne užitočného systému väzieb na firmy a organizácie. Plné auditórium si vypočulo so záujmom prezentácie, v ktorých zástupcovia firiem ponúkali možnosť spolupráce pri výchove a následnom uplatnení študentov TF v praxi. Poukázali na požiadavky, ktoré sa vo firmách vyžadujú, aby sa študent už počas svojho štúdia vedel lepšie pripraviť pre potreby praxe. Uvedený Kariérny deň bol určený predovšetkým pre študentov inžinierskeho štúdia. Na záver úspešnej akcie prodekan TF doc. Gálik poďakoval zúčastneným firmám za inšpiratívne prednášky a študentom za pozornosť, ktorú venovali Kariérnemu dňu. Za Vedenie TF SPU v Nitre prisľúbil, že podobné podujatia sa budú organizovať na fakulte pravidelne. 

Späť